Hollanda Turistik Vize İslemleri Hakkinda

Hollanda turistik vizesi için gereken evraklarla ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıda bulacaksınız. Hollanda turistik Schengen vizesi 180 gün için 90 gün boyunca Hollanda'da kalmanıza ve diğer Schengen ülkelerine seyahat etmenize imkan tanır. Ancak bu süre vize sahibinin 90 gün boyunca Hollanda'da kalacağı anmalını taşımaz. Bu 90 günlük süre zarfında, dilekçenizde talep ettiğiniz tarihler arasında Hollanda ve Schengen bölgesinde kalabilirsiniz. Başka bir Schengen ülkesinden aldığınız Scgengen vizesi ile Hollanda'ya giriş yapabilirsiniz ancak bu tavsiye edilmemektedir. ve sonradan Schengen bölgesine yapacağınız seyahatler için vize taleplerinizi olumsuz sonuçlanmasına neden olabilmektedir. Hollanda vize başvuru formu ki aynı zamanda Schengen vize başvuru formunda vereceğiniz bilgilerin, Holanda turistik vizesi için sunacağınız gerekli belgelerle tutarlılık arzetmesi Hollanda vizenizin akıbeti olumlu yönde etkilemekle birlikte, belegeler ve formda verdiğiniz bilgiler arasındaki bir uyumsuzluk vize reddi almanıza neden olabilir.

Hollanda Turistik Vizesi İçin Gereken Evraklar

Pasaport 

Hollanda Turistik Schengen Vize başvurularında kullanılacak Pasaportlar; son 10 yıl içerisinde çıkarılmış, ziyaretçinin Hollanda seyahati dönüşü sonrası en az 3 ay geçerliliği olan ve vize basım işlemlerinin gerçekleşebilmesi için yan yana en az 2 boş sayfası bulunan, deforme olmamış.

Hollanda Schengen Vize Başvuru Formu

Hollanda Turistik Schengen vize başvuruları için doldurulacak başvuru formu, başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulmuş olup, kişinin Hollanda vize başvurusu için ibraz edeceği evraklarda beyan edeceği bilgileri desteklemeli ve başvuru sahibinin ıslak imzasını mutlaka bulundurmalıdır. Başvuru formu hakkında ayrıntılı bilgi için buraya tıklayın: Hollanda Vize Başvuru Formu 

NOT: Hollanda Turistik Vize başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise kişi tarafından doldurulacak Hollanda Turistik Schengen vize başvuru formunun imza bölümü ebeveynler tarafından imzalanmış olmalıdır. 

Biometrik Fotoğraf 

Hollanda Turistik Schengen Vize başvurularında kullanılacak biometrik fotoğraflar; 2 adet, 3,5x4,5 cm ölçülerinde, Hollanda Turistik Vize başvuru sahibinin güncel halini temsil eden, maksimum son 3 ay içerisinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde kullanılmamış. 

 

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

Hollanda Turistik Schengen Vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi

Finansal Durumu Gösterir Belgeler

Hollanda Turistik Schengen Vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bordroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olmalıdır. 

Hollanda Turistik Schengen Vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 3000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olmalıdır. 

Ayrıca Hollanda Turist Vizesi işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulundurmalıdır. 

Hollanda Turistik Schengen vize müracaatında bulunacak kişinin vize talebini belirten dilekçe

Hollanda Turistik Schengen Vizesi müracaatında bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumun veya şirketinin antetli kağıdına işvereni/şirket yetkilisi tarafından bu şirketinin antetli kağıdına Hollanda konsolosluğuna/elçiliğine hitaben yazılmış, işveren tarafından veya şirketin imza atma yetkisi bulunan kişi tarafından kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmış olmalıdır.

Hollanda Konsolosluğu/Büyükelçiliğine hitaben yazılacak vize talep dilekçesi; vize başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini, Hollanda’ daya gerçekleştirecek olduğu seyahatin tarih aralıklarını ve söz konusu seyahatin kim tarafından finanse edileceği bilgileri beyan edilmelidir. 

Kişi işveren ise; Şirketinin antetli kağıdına yukarıda belirtilmiş dilekçe içeriklerini göz önünde bulundurarak kendi adına hazırlayabilir,

Kişi emekli ise; yukarıda belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini beyan ederek şahsen yazabilecektir.

Devlet dairesi çalışan ise; bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına, ıslak imza ve mühürlü şekilde hazırlamalıdır. 

Kişinin varsa diğer Schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe

Hollanda Turist Vizesi müracaatında bulunacak kişi eğer, Hollanda seyahati sonrası ikinci veya üçüncü Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmelidir. 

 

Kişinin bağlı bulunduğu kuruma ait bilgileri doğrulayan belgeler 

Vergi levhası – Hollanda Turistik Vizesi müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini gösteren

Faaliyet belgesi – Hollanda Turistik Vizesi müracaatında bulunacak kişinin son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Schengen vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı ibraz edilmelidir.

Şirketin imza sirküleri – Hollanda Turistik Vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını gösterir.

Şirketin ticaret sicil gazetesi – Hollanda Turistik Schengen Vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve unvan değişikliği var ise Sicil gazete bu bilgileri içermelidir. 

Kişinin Şirkete Bağlılığını Doğrulayan Belgeler

Hollanda Turist Vizesi müracaatında bulunacak kişilerin SGK işe giriş bildirgesi, SGK hizmet dökümü ve bağlı bulunulan kurumdan alınacak, şirketin antetli kağıdına işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi izin belgesi.

Seyahat Amacını Ve Gidilecek Ülkeyi Destekleyen Bilgilere Ait Belgeler

Hollanda Turistik vize işlemlerinde bulunacak kişilerin Hollanda’ da konaklama gerçekleştireceği yere ait rezervasyon bilgileri. Hollanda Turist Vizesi müracaatında bulunacak kişinin bu ülkede konaklama yapacağı tarihleri içermelidir.

Hollanda Dönüş Veya Seyahate Devam Edileceğini Destekleyen Belgeler

Hollanda Turist Vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin Hollanda ülke sınırlarına giriş ve çıkış bilgilerini içeren.

Hollanda Turistik Schengen Vize işlemlerinde bulunacak kişinin Hollanda seyahatinin içeriği ticari veya ziyaret içerikli olacak olması halinde Davetiye belgesi.

Hollanda Turistik Vize işlemlerinde bulunacak kişi eğitim amaçlı Hollanda seyahat gerçekleştirecek olması halinde, hukuki münasebet, eğitim alınacak okula ödenen miktara dair belgeler ve varsa okula kayıt belgeleri.

Hollanda vize işlemlerinde bulunacak kişi, sağlık ve tedavi maksadıyla bu ülkeye seyahat gerçekleştirecek olması halinde kişinin Hollanda da tedavisini gerçekleştirecek kurumun kabul belgesi ve vize başvuru sahibinin Hollanda da tedavi olmasını öneren geçerli, orijinal heyet raporu. 

 

Acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış belge

Hollanda vize işlemlerinde bulunacak kişinin Hollanda’ da kalış süresini kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.

Aşağıdaki duruma sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar 

Kişi Emekli ise, 

Emekliğini gösteri belgeler. (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emkli olunmuş kurumdan alınan yazı)

Kişi Memur ise,

Bağlı bulunulan kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi izin belgesi, oda sicil kaydı ve diğer kurum evrakları

Kişi Öğrenci ise, 

Güncel tarihli orijinal öğrenci belgesi, 

Kişi Çiftçi ise, 

Bağlı bulunulan ziraat odasından alınmış ziraat sicil kaydı, kişinin varsa ekili olan tarım alanı ve topraklarına dair belgeler.

Aşağıdaki duruma sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar 

Kişi 18 yaşından küçük ise,

Annesi veya babası yahut ikisinden birisi ile seyahat edecek olması halinde ebeveynler tarafından imzalanmış, noter onaylı orijinal muvafakatname belgesini ibraz etmelidir.

Kişi TC ikamet izni sahibi yabancı uyruklu ise,

En az son 6 ay geçerliliği bulunan TC oturma izni belgesi fotokopisi

Kişi başka Schengen ülkelerine seyahat edecek ise, seyahat edecek olduğu diğer schengen ülkelerine ait konaklama ve ulaşım bilgilerini paylaşmalıdır.

Pasaport fotokopileri, Hollanda vize işlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgilerini içermekte olan kısmın fotokopisi, daha önce almış olduğu Schengen vizelerinin fotokopileri

 

 

 

 

Hollanda Konsolosluğu Resmi Web Sitesi: www.hollandavesen.nl