Hollanda Vize İşlemleri Ankara

Hollanda Vize İşlemleri Ankara

Hollanda Devleti Schengen üye ülkeleri ve AB üye ülke topluluğundan biri olması sebebiyle, Hollanda'ya seyahat edecek Umuma Mahsus Pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Hollanda Schengen vize işlem prosedürüne dâhildir. Türkiye Cumhuriyeti Diplomatik (siyah), Hizmet (gri) veya Hususi (yeşil) pasaport sahibi T.C. vatandaşlarının 180 gün içerisinde 90 günü ihlal etmeme koşuluyla Hollanda'ya yapacakları seyahatlerinde Hollanda vize işlemlerinden ülkeler arası yapılan vize muafiyet anlaşmaları nedeni ile muaftırlar.

Hollanda vize işlemleri Ankara başvuruları, Hollanda'ya seyahat edilecek olan tarihten 1 ay önce yapılması başvuru sahiplerinin Hollanda seyahat planlarının aksamaması açısından önemle tavsiye edilmektedir. Hollanda Büyükelçiliği Ankara, kısa süreli seyahatler için (C tipi) Hollanda vize başvurularını doğrudan resmi temsilciliklere kabul etmemektedir. Ankara Hollanda vize başvuruları, Hollanda Büyükelçiliği Ankara tarafından yetkili kılınmış vize başvuru merkezi VFS Global ya da VFS Global akrediteliği bulunan seyahat ve turizm acentaları üzerinden kabul edilmektedir. Hollanda Konsolosluğu/Elçiliği ve Hollanda vize başvuru merkezi VFS Global yapılacak olan vize başvurularını randevu sistemi ile değerlendirmeye alacaktır.

Hollanda Ankara Büyükelçiliği'nin hizmet alanı içerisinde bulunan il ve ilçeler aşağıda ki gibidir. Hollanda vize işlemleri için Ankara'dan başvuru gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları söz konusu şehirlerde ikamet etmeleri halinde Büyükelçilik ve Ankara Hollanda vize başvuru merkezi VFS Global'e ve Hollanda vize başvuru merkezi tarafından akredite edilmiş yetkili acentalara vize başvurularında bulunabilirler. Afyon, Ankara, Aksaray, Amasya, Ağrı, Antalya, Ardahan, Bartın, Bayburt, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İzmir, Karabük illerinde ikamet eden T.C. vatandaşları Hollanda vize başvurularını yapabilirler.

Ankara Hollanda Büyükelçiliği'nin yetkilendirdiği başvuru merkezleri kanalıyla Hollanda Turistik Vize, Hollanda Ticari Vize, Hollanda Öğrenim Vizesi, Hollanda Aile Ziyareti Vizesi ve Hollanda Transit Vize başvurusunda bulunulabilir. Hollanda vize işlemleri Ankara yetkili vize başvuru merkezleri üzerinden yapılmış olsa da Hollanda Vizesinin verilme kararı ve vize süresi tamamen Ankara Hollanda Büyükelçiliği'nin takdirindedir. Hollanda Büyükelçiliği Ankara vize başvurusunu ziyaret amacına uygun evraklarla, eksiksiz ve ideal bir şekilde sunulması halinde vizenin daha uzun sürede işlenme ve red alma riskini ortadan kaldırabilmektedir. Hollanda Büyükelçiliği Ankara ve Hollanda vize işlemleri için yetkili kuruluşlar başvuru işlemleri süresince ek evrak talebinde bulunabilme hakkına sahiptir. Eksik, hatalı ve birbirini desteklemeyen bilgilerle yapılacak vize başvuruları kabul edilmemekte, edilmesi halinde ise başvuru işleminin olumlu şekilde neticelenmesine engel teşkil edebilmektedir.

Hollanda vizesi Ankara işlem başvuruları, Ankara VFS başvuru merkezinden randevu alınması koşulu ile yapılmaktadır. Hollanda vizesi işlemleri Ankara için eksiksiz ve doğru evraklarla hazırlanmış dosyalarla Ankara Hollanda vizesi randevuları hafta içi sabah; 08.30-15.00 saatleri arasında kabul edilir. Hollanda vizesi için gerekli evraklar bir dosya halinde teslimi sırasında başvuru merkezinin biometrik veri ibrazı bölümünde başvuru sahiplerinin biometrik verileri alınacaktır. Hollanda vize başvuruları için ibraz edilecek biometrik bilgiler söz konusu kişinin seyahat belgesine (pasaport) VİS ibaresinin vurulması ile 5 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Hollanda vize işlemleri için Ankara'dan başvuru gerçekleştirecek kişiler aşağıda belirtilen evraklar ile vize başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Ancak, Hollanda Elçiliği ve Hollanda vize başvuru merkezleri söz konusu evraklara ek olarak yeni evrak talebinde bulunabilmektedirler. Bu ve benzeri durumlarla karşılaşılması halinde kişiler hazırlayacak oldukları evrakların güncel tarihli olmasına ve söz konusu evrakta talep edilen özelliklerin eksiksiz olarak tamamlanması özen gösterilmelidir.

Ankara Hollanda vize başvuru evrakları,

Pasaport

Hollanda Büyükelçiliği Ankara vize işlem başvurularında, 10 yıldan eski pasaportlarla yapılan müracaatları kabul etmemektedir. Hollanda vizesi başvurularında, tüm pasaportlarda aranılan asgari geçerlilik süresi 6 aydır. Eski ya da hasar görmüş pasaportlarla yapılan vize başvuruları Konsolosluk tarafından kabul edilmiş olsa ve vize vurulsa bile gümrük giriş kapılarında geri çevrilme riski bulunmaktadır.

Hollanda Vize Başvuru Formu

Hollanda Schengen Vize Başvuru Formu'nda beyan edilen bilgilerle, dosyaya eklenen belgelerin birbirini desteklemesi zorunludur. Eksik evrak ya da mükerrer bilginin tespiti halinde vize başvurusu red ile sonuçlanır. Hollanda Vize Başvuru Formu'nda yanlış yazılan bilginin üzeri kapatıcıyla kapatılmamalı, yanlış yazılan bilginin üstü tek çizgiyle çizilerek, yanına doğrusu yazılmalıdır. Formda başvuru sahibinin ıslak imzası mutlaka bulunmalıdır. Eğer Hollanda vize başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise; imza bölümü ebeveyn tarafından imzalanmalıdır.

Biometrik Fotoğraf

Hollanda vize işlemleri Ankara başvuru dosyasına eklenen fotoğrafın biometrik özelliklere sahip olması zorunludur. Fotoğrafın 3,5x4,5 cm ölçülerinde, Hollanda Vize başvuru sahibinin güncel halini temsil eden, maksimum son 3 ay içerisinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve kişinin pasaportunda bulunan önceki vize başvurularında kullanılmış olmamalıdır. Fotoğrafı çekilen kişinin fotoğrafta gözlük, şapka, başörtüsü vb. aksesuarlarla yüzünün kapanmamasına özen gösterilmelidir. Dini gerekçelerle başörtüsü kullanan kişilerin, bu durumda gözlerin, kaşların, alının ve kulakların görünecek şekilde fotoğraf çektirmesi mecburidir.

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Hollanda vize işlemleri Ankara başvurusunda bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve adres bilgilerini içeren Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi

Finansal Durumu Belgeleyen Evraklar

Hollanda vizesi Ankara işlemlerinde bulunacak başvuru sahibinin son 3 aya ait Maaş Bordroları bağlı bulunulan Kurum tarafından kaşe ve ıslak imzalı, orijinal olmalıdır.

Hollanda vize işlemlerinde bulunan şahsın son 3 aylık aktif banka hesap dökümü, detaylı banka hesap hareketlerini göstermeli; en az 4000 TL bakiyesi olmalı; hesap dökümü banka yetkilisinin ıslak imzasını, kaşe ve bankanın imza sirküleri ile birlikte sunulmalı.

Hollanda vize işlemleri Ankara'dan başvuru yapan şahsa ait tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri başvuru dosyasının içerisinde bulunmalıdır

Hollanda Vizesi Ankara Müracaatı Vize Talep Dilekçesi

Hollanda vizesi Ankara'dan müracaatta bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumun veya şirketin antetli kağıdına, şirket yetkilisi tarafından, Hollanda Ankara Büyükelçiliği'ne hitaben İzin Belgesi hazırlanmalı. Vize başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgisini, seyahat tarih aralığını ve seyahat masraflarının ne şekilde karşılanacağı bilgilerinin beyan edilmesi gerekmektedir.

Şirketin imza yetkisine sahip kişisi tarafından ıslak imza ve kaşe ile hazırlanmış olmalıdır.

Kişi İşveren ise; aynı içerik bilgilerini içeren Hollanda Vize Talep Dilekçesini, şirketin antetli kağıdına, kendi adı ve imzası ile hazırlamalı.

Kişi Emekli ise; aynı içerik bilgilerini içeren dilekçeyi, emekli kişi kendi imzası ile düzenlemelidir.

Kişi Devlet Memuru ise; Kurumun antetli kağıdına, seyahat tarihlerinde izinli olduğunu belirten Çalışma Belgesi, ıslak imza ve kaşe ile sunulmalı.

Kişinin Bağlı Bulunduğu Şirkete ait Belgeler

Vergi Levhası fotokopisi Hollanda Vizesi müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini göstermeli.

Faaliyet Belgesi orijinali Hollanda Vizesi müracaatında bulunacak kişinin son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Schengen vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı ibraz edilmeli

Şirketin İmza Sirküleri fotokopisi Hollanda Vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını göstermeli.

Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi Hollanda Vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve ünvan değişikliği var ise; Sicil Gazetesi bu bilgileri içermeli

Kişinin Şirkette Çalıştığını Doğrulayan Belgeler

Hollanda vizesi Ankara müracaatında; Kişinin SGK İşe Giriş Bildirgesi, SGK Hizmet Dökümü ve çalıştığı şirketten alınan, antetli kağıda, işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi İzin Belgesi. Ayrıca çalıştığı şirketin güncel şirket evraklarının eklenmesi zorunludur.

Seyahatini Destekleyen Bilgilere Ait Belgeler

Hollanda Vize işlemleri Ankara'dan başvuru da bulunacak kişilerin Hollanda'da confirmations ;otel konaklamasına ait rezervasyon bilgileri: Otel bilgileri, konaklama şekli ve tarihlerini içermeli.

Hollanda Schengen Vize işlemlerine Ankara'dan başvuru yapan kişinin Hollanda seyahatinin içeriği ticari amaçlı ise; Hollanda'da davet eden şirket tarafından hazırlanmış Ticari Davetiye'nin içeriğinde davet edilen kişinin adı-soyadı, şirket adı, pasaport numarası ve seyahat tarihlerinin yer aldığı, İngilizce ya da Flemenkçe yazılmış, imzalı ve kaşeli olmalı. Davetiyenin iş dalıyla ilgili firmadan gelmesi önemli!

Hollanda'ya seyahat aile ya da arkadaşı ziyareti amaçlı olması halinde; Hollanda'da davet eden kişi tarafından hazırlanmış Davet Mektubu, Hollanda'da ikamet edilen şehrin Belediyesinden onaylı ve orijinal olmalıdır.

Hollanda Vize işlemleri Ankara'dan yapan başvuru sahibi, Hollanda seyahatini eğitim amacıyla gerçekleştirmesi halinde; okulun eğitim ücreti belgeleri ve okula kayıt belgeleri vs. ibraz edilmeli.

Hollanda vize işlemleri Ankara'dan yapan kişi, Hollanda seyahatini sağlık ve tedavi maksadıyla gerçekleştirmesi halinde; hastane kabul belgesi ve Hollanda'da tedavi olacağını belirten geçerli, orijinal heyet raporu.

Acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve kaza riskini kapsayan Seyahat Sağlık Sigortası

Hollanda vize işlemleri Ankara'dan müracaat edecek başvuru sahibinin Hollanda'daki seyahat tarihlerini kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli,30.000 Euro teminatlı, orijinal Seyahat Sağlık Sigortası olmalı.

Hollanda vize işlemleri için başvuru sahiplerinin durumlarına bağlı olarak hazırlamaları gereken ek evraklar

Kişi Emekli ise; Emekliğini belgeleyen belgeler. (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emekli olunan kurumdan alınan resmi yazı)

Kişi Devlet Memuru ise; Kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi İzin Belgesi, Oda Sicil Kaydı ve diğer kurum evrakları

Kişi Öğrenci ise; Güncel ve orijinal Öğrenci Belgesi,

Kişi Avukat ise; Baro Kaydı orijinali, Meslek Kimlik Kartı ve Üniversite Diploması fotokopileri.

Kişi Doktor ise; Kurum Kimlik Kartı ve Üniversite Diploması fotokopileri,

Kişi Diş Hekimi ise; Tabipler Odası Kaydı orijinali ve Üniversite Diploması fotokopisi,

Kişi Eczacı ise; Eczacı Diploması fotokopisi,

Kişi Çiftçi ise; Ziraat Odası'ndan alınmış Ziraat Sicil Kaydı, tarım alanı ve topraklarına dair tapu.

Kişi 18 yaşından küçük ise; ebeveynleri yahut ikisinden birisi ile seyahat edecek olması halinde ebeveynler tarafından imzalanmış, noter onaylı, orijinal Muvafakatname

Kişi T.C. İkamet İzni sahibi Göçmen ise; en az 6 ay geçerliliği bulunan T.C. Oturma İzni Belgesi orijinali ve fotokopisi

Varsa Eski Pasaportların İbrazı

Pasaport fotokopileri, Hollanda vize işlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgilerini içeren sayfaların ve önceki Schengen vizelerinin fotokopileri

Hollanda Ankara Büyükelçiliği açılış saatleri: Pzt-Cuma Günleri Saat: 09.00 - 17.00

Hollanda Ankara Büyükelçiliği Konsüler Bölümünün açılış saatleri:

Vize Bölümü Pzt-Perş. Günleri arası Saat: 08.45-12.30 - Cuma Günü Saat: 08.30-13.00 (randevu ile)

(Oturum) MVV/Vize Pzt-Cuma Günleri arası Saat: 08.30-12.30 ve 13.30-16.00