Hollanda Vize Reddi

Hollanda Vize Reddi

Hollanda Konsolosluğu'na ve Hollanda Büyükelçiliği'ne yapılan vize başvuruları konsolosluk tarafından talep edilen şartlar yerine getirilmediği durumlarda reddedilmektedir. Hollanda vizesi için yapılan başvurularda sahte ya da yıpranmış seyahat belgelerinin ibraz edilmesi, seyahat amacının kanıtlanmaması, başvuru sahibinin herhangi bir Schengen ülkesinden sınır dışı edilmiş olması gibi durumlarda Hollanda konsolosluğu vize başvurusunu reddetmektedir.

Seyahat Belgelerinden kaynaklı Hollanda Vize reddi

Hollanda Konsolosluğu sahte ya da yıpranmış seyahat belgeleri ile yapılan vize başvurularını kabul etmemektedir. Hollanda vizesi başvurusunda sunulan seyahat belgeleri güncel, orijinal, geçerliliği devam eder nitelikte olmalıdır. Hollanda vizesi başvurusunda bulunan kişiler, Hollanda vize reddi ile karşılaşmamak için ibraz ettikleri seyahat belgelerinin Hollanda Konsolosluğu tarafından talep edilen niteliklere uygun olduğundan emin olmalıdır.

Eksik evrak ile yapılan Hollanda vizesi başvuruları da Hollanda vize reddi ile sonuçlanabilmektedir.

Seyahat şartları ve seyahat amacından kaynaklı Hollanda vizesi reddi

Hollanda Vizesi başvurusunda bulunan kişiler, Hollanda'ya yapacakları seyahatin amacını ve seyahat için gerekli şartları taşıdıklarını belgelemekle yükümlüdür. Örneğin; kişi Hollanda'ya Aile ziyareti amacıyla seyahat ediyorsa Hollanda'da ikamet eden yakınlarına ve yapacağı seyahatin şekline ilişkin belgeler sunmalıdır. Hollanda seyahat şartları ve seyahat amacına ilişkin kanıtlayıcı belgeler sunamayan başvuru sahipleri Hollanda vizesi reddi ile karşı karşıya kalabilmektedir.

Kişinin seyahat amacı ve şartlarına ilişkin sunduğu belgelerin inandırıcı bulunmaması durumunda da Hollanda vizesi reddi söz konusu olabilmektedir.

Ekonomik durumdan kaynaklı Hollanda vize reddi

Hollanda vizesi başvurusunda bulunan kişiler, Hollanda seyahatleri süresince ihtiyaçlarını karşılayacak ekonomik koşullara sahip olduklarını ve sahip oldukları gelirin yasal yollarla elde edildiğini gösterir belgeler sunmalıdır. Hollanda Konsolosluğu Hollanda vizesi başvurusunda bulunan kişinin seyahat için yeterli maddi imkana sahip olmadığını ya da sahip olduğu maddi olanaklara yasal yollarla kavuşmasının mümkün olmadığına kanaat getirmesi durumunda, bu kişilerin Hollanda vize başvurularını reddetmektedir.

Schengen vizesi süresinden kaynaklı Hollanda vizesi reddi

Schengen vizesi 6 aylık süre içerisinde en fazla 90 gün konaklama hakkı veren bir vizedir. Hollanda Schengen vizesi başvurusunda bulunan kişi son 6 ay içerisinde Schengen Bölgesi'nde 90 gün konaklamış ise, kişi Hollanda vize reddi ile karşılaşabilmektedir.

Schengen Giriş yasağından kaynaklı Hollanda vize reddi

Schengen Bölgesi'ne üye ülkelerden herhangi birinin Schengen vizesi konusunda aldığı karar Schengen Bölgesi'ne üye diğer ülkeler açısından da bağlayıcı olabilmektedir. Schengen Bilgi Sisteminde (SIS) üye ülkelerden herhangi birine girişi yasak olduğuna dair kayıt bulunan kişilerin başvuruları Hollanda vize reddi ile sonuçlanabilmektedir.

Kamu Güvenliği nedeniyle Hollanda Vizesinin reddedilmesi

Hollanda Vizesi başvurusunda bulunan kişinin belirlenen yasal çerçevede Schengen bölgesine üye ülkelerden biri ya da birkaçı için kamu düzeni, kamu sağlığı, güvenlik gibi konularda tehlikeli bulunması durumunda Hollanda vizesi talebi reddedilir.

Sağlık sigortası sebebiyle Hollanda Vizesinin reddedilmesi

Hollanda'ya seyahat edecek kişiler seyahat sürelerini kapsayan seyahat sağlık sigortası yaptırmalıdır. Geçerli ve istenen standartlara uygun seyahat sağlık sigortası sahibi olduklarını kanıtlayan belgeler sunamayan kişilerin Hollanda vizesi başvuruları Hollanda vizesi reddi ile sonuçlanabilmektedir.

Kişinin ülkesine dönmesi konusunda şüphe olmasından kaynaklı Hollanda vizesi reddi

Hollanda vizesi başvurusunda bulunan kişilerin Hollanda vize sürelerinin sona ermesi ile birlikte ülkelerine geri döneceklerini kanıtlayan belgeler sınması gereklidir. Kişilerin Hollanda vize süresi sonunda ülkeden ayrılma niyetinde olmadığı anlaşıldığı takdirde kişilerin Hollanda vize başvurusu reddedilir.

Hollanda Vize reddine itiraz

Hollanda vize başvuruları red ile sonuçlanan kişilerin karara itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Hollanda vize red cevabı alan kişiler eksik ya da yanlış beyan edilmiş evraklarını tamamlayarak Hollanda Ankara Büyükelçiliği'ne reddedilen vize başvurularının yeniden değerlendirilmesi talebi ile başvuruda bulunabilmektedir.