Hollanda Aile Ziyareti Vizesi

Hollanda Aile Ziyareti Vizesi

Hollanda'ya aile veya akraba ziyaretinde bulunacak kişiler aile arkadaş ziyareti vizesi başvurusunda bulunmalıdır. Hollanda aile ve arkadaş ziyareti vizesi için gerekli evrakları aşağıda bulacaksınız. Hollanda aile ve arkadaş ziyareti için gerekli belgelerden olan davetiyenin mutlak süratte başvuru evrakları arasında yer alması gerekir. Davetiye olmaksızın aile arkadaş ziyareti vize başvurusu gerçekleştiremez.

Hollanda Aile ve Arkadaş Ziyareti Vizesi için Gerekli Evraklar

Pasaport

Hollanda aile, akraba, arkadaş ziyareti vizesibaşvurularında kullanılacak pasaportlar: Son 10 yıl içerisinde çıkarılmış, ziyaretçinin Hollanda seyahati dönüşü sonrası en az 3 ay geçerliliği olan ve vize basım işlemlerinin gerçekleşebilmesi için yan yana en az 2 boş sayfası bulunan, deforme olmamış

HollandaSchengen Vize Başvuru Formu

Hollanda Schengen vize başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulmuş, kişinin Hollanda aile, akraba, arkadaş ziyareti vize başvurusu için ibraz edeceği evraklarda beyan edeceği bilgileri destekleyen, ıslak imzalı.

Başvuru formu hakkında ayrıntılı bilgi için buraya tıklayın:Hollanda Vize Başvuru Formu

NOT: Hollanda vize başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise kişi tarafından doldurulacak Hollanda Schengen vize başvuru formunun imza bölümü ebeveynler tarafından imzalanmış olmalıdır.

Biometrik Fotoğraf

Hollanda aile, akraba, arkadaş ziyareti vizesi başvurularında kullanılacak biometrik fotoğraflar; 2 adet, 3,5x4,5 cm ölçülerinde, Hollanda vize başvuru sahibinin güncel halini temsil eden, maksimum son 3 ay içerisinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde kullanılmamış olmalıdır.

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve T.C Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Hollanda aile, akraba, arkadaş ziyareti Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi

Finansal Durumu Gösterir Belgeler

Hollanda aile, akraba, arkadaş ziyareti vize başvurularında bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bordroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olmalıdır.

Hollanda aile, akraba, arkadaş ziyareti vizesi başvuru sahibi kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 3000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olmalıdır.

Ayrıca Hollanda vize işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulundurmalıdır.

Hollanda Schengen vize müracaatında bulunacak kişinin vize talebini belirten dilekçe

Hollanda Schengen vize müracaatında bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumun veya şirketinin antetli kağıdına işvereni/şirket yetkilisi tarafından bu şirketinin antetli kağıdına Hollanda Konsolosluğuna/Elçiliğine hitaben yazılmış, işveren tarafından veya şirketin imza atma yetkisi bulunan kişi tarafından kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmış olmalıdır.

Hollanda Konsolosluğu/Büyükelçiliğine hitaben yazılacak vize talep dilekçesi; vize başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini, Hollanda'daya gerçekleştirecek olduğu seyahatin tarih aralıklarını ve söz konusu seyahatin kim tarafından finanse edileceği bilgileri beyan edilmelidir.

Kişi işveren ise; şirketinin antetli kağıdına yukarıda belirtilmiş dilekçe içeriklerini göz önünde bulundurarak kendi adına hazırlayabilir,

Kişi emekli ise; yukarıda belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini beyan ederek şahsen yazabilecektir.

Devlet dairesi çalışan ise; bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına, ıslak imza ve mühürlü şekilde hazırlamalıdır.

Kişinin varsa diğer Schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe

Hollanda aile arkadaş ziyareti vizesi müracaatında bulunacak kişi eğer, Hollanda seyahati sonrası 2.ci veya 3. cü Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmelidir.

Kişinin bağlı bulunduğu kuruma ait bilgileri doğrulayan belgeler

Vergi levhası Hollanda aile, akraba, arkadaş ziyareti vizesi müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini gösteren

Faaliyet belgesi Hollanda vize müracaatında bulunacak kişinin son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Schengen vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı ibraz edilmelidir.

Şirketin imza sirküleri Hollanda vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını gösterir.

Şirketin ticaret sicil gazetesi Hollanda Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve unvan değişikliği var ise Sicil gazete bu bilgileri içermelidir.

Kişinin çalıştığını gösterir belgeler

Hollanda vize müracaatında bulunacak kişilerin SGK işe giriş bildirgesi, SGK hizmet dökümü ve bağlı bulunulan kurumdan alınacak, şirketin antetli kağıdına işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi izin belgesi.

Seyahat amacını ve gidilecek ülkeyi destekleyen bilgi belgeleri

Hollanda vize işlemlerinde bulunacak kişilerin Hollanda'da konaklama gerçekleştireceği yere ait rezervasyon bilgileri. Hollanda vize müracaatında bulunacak kişinin bu ülkede konaklama yapacağı tarihleri içermelidir.

Hollanda dönüş veya seyahate devam edileceğini destekleyen belgeler. Hollanda vize işlemlerinde bulunacak kişinin Hollanda ülke sınırlarına giriş ve çıkış bilgilerini içeren.

Hollanda vize işlemlerinde bulunacak kişinin seyahati ziyaret içerikli olacak olması sebebi ile Hollanda'dan alınacak davetiye belgesi.

Acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış belge

Hollanda aile ziyareti vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin Hollanda'da kalış süresini kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.

Aşağıda ki duruma sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar

Kişi Emekli ise,

Emekliliğini gösteri belgeler (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emkli olunmuş kurumdan alınan yazı)

Kişi Memur ise,

Bağlı bulunulan kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi izin belgesi, oda sicil kaydı ve diğer kurum evrakları

Kişi Öğrenci ise,
Güncel tarihli orijinal öğrenci belgesi,

Kişi Çiftçi ise,

Bağlı bulunulan ziraat odasından alınmış ziraat sicil kaydı, kişinin varsa ekili olan tarım alanı ve topraklarına dair belgeler.

Aşağıda ki duruma sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar

Kişi 18 yaşından küçük ise, annesi veya babası yahut ikisinden birisi ile seyahat edecek olması halinde ebeveynler tarafından imzalanmış, noter onaylı orijinal muvafakatname belgesini ibraz etmelidir.

Kişi TC ikamet izni sahibi yabancı uyruklu ise, en az son 6 ay geçerliliği bulunan TC oturma izni belgesi fotokopisi

Kişi başka Schengen ülkelerine seyahat edecek ise, seyahat edecek olduğu diğer schengen ülkelerine ait konaklama ve ulaşım bilgilerini paylaşmalıdır.

Pasaport fotokopileri, Hollanda arkadaş ziyareti vizesiişlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgilerini içermekte olan kısmın fotokopisi, daha önce almış olduğu Schengen vizelerinin fotokopileri