Hollanda Ticari Vize İşlemleri Hakkında Bilgiler

Hollanda Ticari Vize İşlemleri Hakkında Bilgiler

Hollanda'ya iş toplantısı veya iş nedeniyle konferans, fuar veya sektörel seminerlere katılım amacıyla seyahat edecek Umumi Pasaport hamili T.C. vatandaşları Hollanda Konsolosluğu'na, Hollanda ticari vizesi için gerekli belgeler sunulmalıdır. Hollanda Konsolosluğu tarafından belirlenen bu belgelerin güncel olmasına dikkat edilmelidir. Bazı evrakların orijinal olması zorunluluğu vardır. Hollanda ticari vizesi için gerekli evraklar, Hollanda'ya gidiş amacına uygun hazırlanıp Hollanda Konsolosluğu'na sunulmalıdır.

Hollanda vizesi için gerekli evraklar yapacak olduğunuz seyahatinizin içeriğine göre değişiklik gösterecektir. Hollanda Konsolosluğun yetkilendirmiş olduğu vize merkezlerinden Hollanda ticari vize için gerekli evrakları öğrenebilir ve vize başvuru işlemlerinde bulunabilirsiniz. Ayrıca Hollanda vize işlemleri için gerekli olan evraklar Hollanda Konsolosluğu'nun ek evrak isteme talebine göre de şekillenebilecektir. Şöyle ki Hollanda Konsolosluğu başvuru sahibi hakkında daha kapsamlı bilgi edinebilmek için ek evrak talebinde bulunma hakkı daima vardır. Hollanda ticari vizesinin akıbetine dair karar veren kuruluşlar sadece Hollanda Konsolosluğu, Hollanda Başkonsolosluğu ve Hollanda Büyükelçiliğidir.

Hollanda Ticari Vize için gerekli evraklar

Pasaport

Holanda ticari schengen vize başvurularında kullanılacak pasaportlar; son 10 yıl içerisinde çıkarılmış, ziyaretçinin Hollanda seyahati dönüşü sonrası en az 3 ay geçerliliği olan ve vize basım işlemlerinin gerçekleşebilmesi için yan yana en az 2 boş sayfası bulunan, deforme olmamış.

Hollanda Schengen Vize Başvuru Formu

Hollanda Ticari Schengen vize başvuru sahibi tarafından doldurulacak başvuru formu eksiksiz olarak doldurulmuş, kişinin Hollanda vize başvurusu için ibraz edeceği evraklarda beyan edeceği bilgileri destekleyen, ıslak imzalı. Başvuru formu hakkında ayrıntılı bilgi için buraya tıklayın:Hollanda Vize Başvuru Formu

Hollanda ticari vize başvuru işlemlerinde kullanılacak biometrik fotoğraflar;2 adet, 3,5x4,5 cm ölçülerinde, Hollanda vize başvuru sahibinin güncel halini temsil eden, maksimum son 3 ay içerisinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde kullanılmamış olmalıdır.

Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi

Hollanda Ticari Vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi

Finansal Durumu Gösterir Belgeler

Hollanda Ticari Vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bordroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olmalıdır.

Hollanda Ticari vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 3000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olmalıdır.

Ayrıca Hollanda vize işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulundurmalıdır.

Hollanda Ticari Schengen vize müracaatında bulunacak kişinin vize talebini belirten dilekçe

Hollanda Ticari Vize müracaatında bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumun veya şirketinin antetli kağıdına işvereni/şirket yetkilisi tarafından bu şirketinin antetli kağıdına Hollanda konsolosluğuna/elçiliğine hitaben yazılmış, işveren tarafından veya şirketin imza atma yetkisi bulunan kişi tarafından kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmış olmalıdır.

Hollanda Konsolosluğu/Büyükelçiliğine hitaben yazılacak vize talep dilekçesi; vize başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini, Hollanda'ya gerçekleştirecek olduğu seyahatin tarih aralıklarını ve söz konusu seyahatin kim tarafından finanse edileceği bilgileri beyan edilmelidir.

Kişi işveren ise; Şirketinin antetli kağıdına yukarıda belirtilmiş dilekçe içeriklerini göz önünde bulundurarak kendi adına hazırlayabilir,
Kişi emekli ise; yukarıda belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini beyan ederek şahsen yazabilecektir.

Kişi Devlet dairesi çalışan ise; Bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına, ıslak imza ve mühürlü şekilde hazırlamalıdır.

Kişinin varsa diğer Schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe

Hollanda Ticari Vize müracaatında bulunacak kişi eğer, Hollanda seyahati sonrası 2.ci veya 3. cü Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmelidir.

Kişinin bağlı bulunduğu kuruma ait bilgileri doğrulayan belgeler

Vergi levhası Hollanda Ticari Vize müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini gösteren

Faaliyet belgesi Hollanda Ticari Vize müracaatında bulunacak kişinin son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Schengen vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı ibraz edilmelidir.

Şirketin imza sirküleri Hollanda Ticari Vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını gösterir.

Şirketin ticaret sicil gazetesi Hollanda Ticari Schengen Vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve unvan değişikliği var ise Sicil gazete bu bilgileri içermelidir.

Kişinin çalıştığını gösterir belgeler

Hollanda Ticari Vize müracaatında bulunacak kişilerin SGK işe giriş bildirgesi, SGK hizmet dökümü ve bağlı bulunulan kurumdan alınacak, şirketin antetli kağıdına işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi izin belgesi.

Seyahat amacını ve gidilecek ülkeyi destekleyen bilgi belgeleri

Hollanda Ticari Vize işlemlerinde bulunacak kişilerin Hollanda'da konaklama gerçekleştireceği yere ait rezervasyon bilgileri. Hollanda vize müracaatında bulunacak kişinin bu ülkede konaklama yapacağı tarihleri içermelidir.

Hollanda dönüş veya seyahate devam edileceğini destekleyen belgeler. Hollanda vize işlemlerinde bulunacak kişinin Hollanda ülke sınırlarına giriş ve çıkış bilgilerini içeren.

Hollanda vize işlemlerinde bulunacak kişi eğitim amaçlı Hollanda seyahat gerçekleştirecek olması halinde, hukuki münasebet, eğitim alınacak okula ödenen miktara dair belgeler ve varsa okula kayıt belgeleri.

Acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış belge

Hollanda vize işlemlerinde bulunacak kişinin Hollanda'da kalış süresini kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.

Aşağıda ki duruma sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar

Kişi Emekli ise,

Emekliğini gösteri belgeler. (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emkli olunmuş kurumdan alınan yazı)

Kişi Memur ise,

Bağlı bulunulan kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi izin belgesi, oda sicil kaydı ve diğer kurum evrakları

Kişi Öğrenci ise,
Güncel tarihli orijinal öğrenci belgesi,

Kişi Çiftçi ise,
Bağlı bulunulan ziraat odasından alınmış ziraat sicil kaydı, kişinin varsa ekili olan tarım alanı ve topraklarına dair belgeler.

Aşağıda ki duruma sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar

Kişi TC ikamet izni sahibi yabancı uyruklu ise, en az son 6 ay geçerliliği bulunan TC oturma izni belgesi fotokopisi

Kişi başka Schengen ülkelerine seyahat edecek ise, seyahat edecek olduğu diğer schengen ülkelerine ait konaklama ve ulaşım bilgilerini paylaşmalıdır.
Pasaport fotokopileri, Hollanda vize işlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgilerini içermekte olan kısmın fotokopisi, daha önce almış olduğu Schengen vizelerinin fotokopileri.