Hollanda Turistik Vize İşlemleri Hakkında

Hollanda Turistik Vize İşlemleri Hakkında

Hollanda turistik vizesi için gereken evraklarla ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıda bulacaksınız. Hollanda turistik Schengen vizesi 180 gün için 90 gün boyunca Hollanda'da kalmanıza ve diğer Schengen ülkelerine seyahat etmenize imkan tanır. Ancak bu süre vize sahibinin 90 gün boyunca Hollanda'da kalacağı anmalını taşımaz. Bu 90 günlük süre zarfında, dilekçenizde talep ettiğiniz tarihler arasında Hollanda ve Schengen bölgesinde kalabilirsiniz. Başka bir Schengen ülkesinden aldığınız Scgengen vizesi ile Hollanda'ya giriş yapabilirsiniz ancak bu tavsiye edilmemektedir. ve sonradan Schengen bölgesine yapacağınız seyahatler için vize taleplerinizi olumsuz sonuçlanmasına neden olabilmektedir. Hollanda vize başvuru formu ki aynı zamanda Schengen vize başvuru formunda vereceğiniz bilgilerin, Hollanda turistik vizesi için sunacağınız gerekli belgelerle tutarlılık arzetmesi Hollanda vizenizin akıbeti olumlu yönde etkilemekle birlikte, belegeler ve formda verdiğiniz bilgiler arasındaki bir uyumsuzluk vize reddi almanıza neden olabilir.

Hollanda Turistik Vizesi İçin Gereken Evraklar

 • Pasaport

Hollanda Turistik Schengen Vize başvurularında kullanılacak Pasaportlar; son 10 yıl içerisinde çıkarılmış, ziyaretçinin Hollanda seyahati dönüşü sonrası en az 3 ay geçerliliği olan ve vize basım işlemlerinin gerçekleşebilmesi için yan yana en az 2 boş sayfası bulunan, deforme olmamış.

 • Hollanda Schengen Vize Başvuru Formu

Hollanda Turistik Schengen vize başvuruları için doldurulacak başvuru formu, başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulmuş olup, kişinin Hollanda vize başvurusu için ibraz edeceği evraklarda beyan edeceği bilgileri desteklemeli ve başvuru sahibinin ıslak imzasını mutlaka bulundurmalıdır. Başvuru formu hakkında ayrıntılı bilgi için buraya tıklayın: Hollanda Vize Başvuru Formu

NOT: Hollanda Turistik Vize başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise kişi tarafından doldurulacak Hollanda Turistik Schengen vize başvuru formunun imza bölümü ebeveynler tarafından imzalanmış olmalıdır.

 • Biometrik Fotoğraf

Hollanda Turistik Schengen Vize başvurularında kullanılacak biometrik fotoğraflar; 2 adet, 3,5x4,5 cm ölçülerinde, Hollanda Turistik Vize başvuru sahibinin güncel halini temsil eden, maksimum son 3 ay içerisinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde kullanılmamış.

 • Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Hollanda Turistik Schengen Vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi

 • Finansal Durumu Gösterir Belgeler

Hollanda Turistik Schengen Vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bordroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olmalıdır.

Hollanda Turistik Schengen Vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 3000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olmalıdır.

Ayrıca Hollanda Turist Vizesi işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulundurmalıdır.

 • Hollanda Turistik Schengen vize müracaatında bulunacak kişinin vize talebini belirten dilekçe

Hollanda Turistik Schengen Vizesi müracaatında bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumun veya şirketinin antetli kağıdına işvereni/şirket yetkilisi tarafından bu şirketinin antetli kağıdına Hollanda konsolosluğuna/elçiliğine hitaben yazılmış, işveren tarafından veya şirketin imza atma yetkisi bulunan kişi tarafından kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmış olmalıdır.

Hollanda Konsolosluğu/Büyükelçiliğine hitaben yazılacak vize talep dilekçesi; vize başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini, Hollanda'ya gerçekleştirecek olduğu seyahatin tarih aralıklarını ve söz konusu seyahatin kim tarafından finanse edileceği bilgileri beyan edilmelidir.

 • Kişi işveren ise; Şirketinin antetli kağıdına yukarıda belirtilmiş dilekçe içeriklerini göz önünde bulundurarak kendi adına hazırlayabilir,
 • Kişi emekli ise; yukarıda belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini beyan ederek şahsen yazabilecektir.
 • Devlet dairesi çalışan ise; bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına, ıslak imza ve mühürlü şekilde hazırlamalıdır.
 • Kişinin varsa diğer Schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe
 • Hollanda Turist Vizesi müracaatında bulunacak kişi eğer, Hollanda seyahati sonrası ikinci veya üçüncü Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmelidir.
 • Kişinin bağlı bulunduğu kuruma ait bilgileri doğrulayan belgeler
 • Vergi levhası Hollanda Turistik Vizesi müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini gösteren
 • Faaliyet belgesi Hollanda Turistik Vizesi müracaatında bulunacak kişinin son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Schengen vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı ibraz edilmelidir.
 • Şirketin imza sirküleri Hollanda Turistik Vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını gösterir.
 • Şirketin ticaret sicil gazetesi Hollanda Turistik Schengen Vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve unvan değişikliği var ise Sicil gazete bu bilgileri içermelidir.
 • Kişinin Şirkete Bağlılığını Doğrulayan Belgeler

Hollanda Turist Vizesi müracaatında bulunacak kişilerin SGK işe giriş bildirgesi, SGK hizmet dökümü ve bağlı bulunulan kurumdan alınacak, şirketin antetli kağıdına işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi izin belgesi.

 • Seyahat Amacını Ve Gidilecek Ülkeyi Destekleyen Bilgilere Ait Belgeler

Hollanda Turistik vize işlemlerinde bulunacak kişilerin Hollanda'da konaklama gerçekleştireceği yere ait rezervasyon bilgileri. Hollanda Turist Vizesi müracaatında bulunacak kişinin bu ülkede konaklama yapacağı tarihleri içermelidir.

 • Hollanda Dönüş Veya Seyahate Devam Edileceğini Destekleyen Belgeler: Hollanda Turist Vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin Hollanda ülke sınırlarına giriş ve çıkış bilgilerini içeren.
 • Hollanda Turistik Schengen Vize işlemlerinde bulunacak kişinin Hollanda seyahatinin içeriği ticari veya ziyaret içerikli olacak olması halinde Davetiye belgesi.
 • Hollanda Turistik Vize işlemlerinde bulunacak kişi eğitim amaçlı Hollanda seyahat gerçekleştirecek olması halinde, hukuki münasebet, eğitim alınacak okula ödenen miktara dair belgeler ve varsa okula kayıt belgeleri.
 • Hollanda vize işlemlerinde bulunacak kişi, sağlık ve tedavi maksadıyla bu ülkeye seyahat gerçekleştirecek olması halinde kişinin Hollanda da tedavisini gerçekleştirecek kurumun kabul belgesi ve vize başvuru sahibinin Hollanda da tedavi olmasını öneren geçerli, orijinal heyet raporu.
 • Acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış belge
 • Hollanda vize işlemlerinde bulunacak kişinin Hollanda'da kalış süresini kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.

Aşağıdaki duruma sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar:

Kişi Emekli ise,

 • Emekliğini gösteri belgeler. (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emkli olunmuş kurumdan alınan yazı)

Kişi Memur ise,

 • Bağlı bulunulan kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi izin belgesi, oda sicil kaydı ve diğer kurum evrakları

Kişi Öğrenci ise,

 • Güncel tarihli orijinal öğrenci belgesi,

Kişi Çiftçi ise,

 • Bağlı bulunulan ziraat odasından alınmış ziraat sicil kaydı, kişinin varsa ekili olan tarım alanı ve topraklarına dair belgeler.

Aşağıdaki duruma sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar

Kişi 18 yaşından küçük ise,

 • Annesi veya babası yahut ikisinden birisi ile seyahat edecek olması halinde ebeveynler tarafından imzalanmış, noter onaylı orijinal muvafakatname belgesini ibraz etmelidir.

Kişi TC ikamet izni sahibi yabancı uyruklu ise,

 • En az son 6 ay geçerliliği bulunan TC oturma izni belgesi fotokopisi

 • Kişi başka Schengen ülkelerine seyahat edecek ise, seyahat edecek olduğu diğer schengen ülkelerine ait konaklama ve ulaşım bilgilerini paylaşmalıdır.
 • Pasaport fotokopileri, Hollanda vize işlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgilerini içermekte olan kısmın fotokopisi, daha önce almış olduğu Schengen vizelerinin fotokopileri

HOLLANDA TURİSTİK VİZESİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR

1. Hollanda turistik vize işlemlerinde Hollanda Konsolosluğu'ndan randevu almak zorunlu mudur?

Hollanda turistik vize işlemlerinde randevu alınması Schengen kuralları gereği zorunlu kılınmıştır. Hollanda turistik vize başvurusu yapacak kişi, İstanbul Hollanda Konsolosluğu'ndan ya da Ankara Hollanda Büyükelçiliği'nden veya parmak izi alma merkezlerinden randevu alarak parmak izini ibraz etmelidir. Vize evrakları vize randevusunda ibraz edilmelidir. Vize randevusu evrak ibrazı ve parmak izi ibrazını içermektedir.

2.Hollanda vize başvurumu randevuya şahsen gelmeme gerek kalmadan yapabilir miyim?

Hollanda vize başvurusu için randevuya gelmeden dosyanızı teslim edebilmeniz için 25 Eylül 2014 tarihinden sonra herhangi bir Schengen ülkesine yaptığınız vize başvurusunda parmak izinizi vermiş olmanız durumunda, sizin yerinize randevu tarihinizde sizin yetki yazısı vereceğiniz 3.kişi ya da kurum aracılığıyla başvuru dosyanızı teslim edilmesini sağlayabilirsiniz. Son 5 yılda alınan Schengen vize etiketlerinde VIS ibaresi bulunuyorsa randevuya şahsen gelmeden işlemlerinizi üçüncü kişi veya kurumlar üzerinden gerçekleştirme imkanınız bulunmaktadır. Ancak Hollanda Konsolosluğu tanımlı parmak iziniz olsa dahi iyi sizi parmak izi verme merkezine çağırma hakkını saklı tutar. Ayrıca pasaport işlemleri sırasında verdiğiniz parmak iziniz Schengen vize işlemlerinde talep edilen parmak izi ibrazından farklı bir işlem olduğunu önemle hatırlatırız.

3.Hollanda turistik vize işlemlerinde parmak izi ibrazı zorunlu mu?

Schengen bölgesindeki ülkelere turistik amaçlı ziyaret etmek isteyen Bordo(umumi) pasaport sahipleri ve Türkiye oturum izni olan vizeye tabii yabancı pasaport sahipleri, 25 Eylül 2014 tarihinden itibaren vize başvurusu yapacağı ülke için ya da ziyaret yapacağı ülkenin parmak izini tanıdığı diğer Schengen ülkelerinden birine parmak izi ibrazında bulunmak zorundadır. Hollanda turistik vize başvurunuz için parmak izinizi Hollanda veya Schengen bölgesindeki herhangi bir ülkeye 25 Eylül 2014 tarihinden itibaren vermiş olmanız yeterlidir. Parmak izinizin 5 yıl geçerliliği bulunmaktadır. Ancak Hollanda Konsolosluğu/Büyükelçiliği sistemsel olarak parmak izinizi tespit edemediği durumlarda tekrar parmak izi vermeniz için çağırabilir. Pasaport alımı için emniyet müdürlüğüne vermiş olduğunuz parmak izi kabul edilmemektedir.

4. Hollanda turistik vizesi kaç günde çıkmaktadır?

Hollanda turistik vizenizin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, Konsolosluğun Büyükelçiliğin iş yoğunluğuna, resmi, dini ve ulusal bayramları dolayısıyla kapalı gün sayılarına, mevsimsel olarak randevu taleplerinin farklılık göstermesine bağlı olarak ortalama 15 ila 20 işgünü arası olarak öngörülmektedir. Öngörülen bu vize çıkış süresi evrakların eksiksiz olarak verildiği, ek evrak istenmediği, Konsolosluk mülakatının olmadığı veya istisnai koşullarda gecikmelerin yaşanmadığı dönemlerde geçerlidir. Konsolosluk ek evrak talep ederse vize çıkış süresi de bu durumda etkilenecektir. Önemle belirtmek gerekir ki Hollanda turistik vizesinin çıkış süresi tamamen Hollanda Konsolosluğu'nun yetkisi dahilindedir.

5. Hollanda vizesi başvurumu İzmir, Bursa, Edirne, Antalya veya Gaziantep'ten gerçekleştirebilir miyim? İkamet edilen yerle başvuru yapacağım yer değişiklik gösterir mi?

Hollanda turistik vize başvurularınızda, Hollanda Konsolosluğu ya da Ankara Büyükelçiliği bölge ayırımı yapmadığından ikametinize yakın olan Hollanda Konsolosluğundan işlem yapabilirsiniz. Ankara, Kırıkkale, Eskişehir, Konya, Afyonkarahisar, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Karabük illerinde ikamet edenler konumları gereği Hollanda Ankara Büyükelçiliğine başvuru yapabilmektedirler. Edirne, Bursa, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir'de ikamet edenler ise İstanbul Başkonsolosluğundan işlemlerini yapabilmektedirler. Antalya, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep gibi farklı illerde ikamet edenler Konsolosluk veya Büyükelçiliğe başvurularını yapabilmektedirler.

6. Hollanda vize işlemlerimi nasıl hızlandırabilir miyim?

Hollanda turistik vize başvurunuzu, normal randevu tarihlerinin daha ileri tarihlerde verildiği dönemlerde başvuru tarihinizi daha yakın tarihlere almak istediğiniz zaman ya da bununla birlikte başvurunuzu VIP seçeneğini seçerek yapabilirsiniz. VIP başvuru yapmanız, vizenizin onaylanacağı garantisi vermemekle birlikte başvurunuzun değerlendirme süresini de kısaltmamaktadır. Vize başvurusunun değerlendirmesi randevu tarihinden sonra 7 ila 15 iş günü arasında değişmektedir. Bir diğer deyişle hızlı başvuru seçeneği vizenin çıkış süresini etkilememekte olup vize randevu tarihini daha erken bir tarihe çekmektedir. VIP başvurular ekstra vize harç bedellerine tabiidir.

7.Hollanda turistik vize başvurumu seyahat tarihimden ne kadar süre önce yapmalıyım?

Hollanda turistik vize başvurunuzu yapabilmeniz için, seyahat tarihinize en erken 90 gün kalmış olması gerekir. Seyahat tarihinize 90 günden fazla bir zaman varsa başvurunuz kabul edilmeyecektir. Hollanda turistik vize başvurusu yaparken, Hollanda Konsolosluğunun ve Hollanda Büyükelçiliğinin resmi, dini, ulusal bayram tatil günlerini, mevsimsel olarak başvuruların artacağı dönemleri de dikkate alarak, seyahat tarihinize ortalama 15 iş günü kala yapabilirsiniz. Ancak seyahat tarihine çok kısa süre kala yapılan başvurularda vizenin yetişmeme ihtimali olabilmektedir.

8.Hollanda turistik vizesi için pasaport süresi ne olmalıdır?

Hollanda turistik vize başvurusu yapacak olan kişilerin pasaport sürelerinin, planladıkları seyahat dönüş tarihlerinden itibaren en az 90 günlük bir süreye sahip olması gerekir. Ayrıca pasaportunuzda karşılıklı olarak 2 boş sayfanın olmasına da dikkat etmelisiniz. Vize başvuru aşamasında pasaportunuzun yırtık ve hasarlı olmaması önemlidir. Yırtık ya da hasarlı pasaporta sahip başvuru sahiplerinin vize başvuruları kabul edilmemektedir.

9.Hollanda turist vize başvurularında uçak/otel rezervasyonu satın alınması zorunlu mudur? Rezervasyon düşerse Hollanda Konsolosluğu vize reddi verebilir mi?

Hollanda turistik vize başvurunuz için dosyanızda konaklama ve ulaşım belgelerinizin de bulunması gerekir. Konaklama ve ulaşım bilgilerinizi başvuru formunuzda belirtirken ayrıca yapacağınız otel ve uçak rezervasyon belgelerini ya da satın aldığınızı gösteren belgeleri de başvuru dosyanıza eklemelisiniz. Hollanda turistik vize başvurunuzda otel rezervasyonu ve uçak bileti satın almanız zorunlu değildir, otel ve uçak rezervasyon belgelerini sunabilirsiniz. Rezervasyon bilgilerinizin seyahat gidiş-dönüş tarihleriniz ile uyumlu olmasına, ülkeler arası ara geçişleriniz var ise bunlara ait belgeleri de başvuru aşamasında hazırlayıp sunmanız gerekir. Ayrıca rezervasyonlarınızın Hollanda Konsolosluğu/Büyükelçiliği vize departmanının vize başvurunuzu değerlendirme aşamasında aktif olmasına dikkat etmelisiniz. Değerlendirme aşamasında rezervasyonlarınızın aktif olmaması, rezervasyonlarınızın görünmemesi vize sonucunu olumsuz yönde etkilemektedir. Bazı durumlarda Hollanda Konsolosluğu satın alınmış otel rezervasyonu talep edebilmektedir ancak bur bir ön koşul değildir.

10.İsim ve soyadı değişikliğinde Hollanda vizesi işlemlerinde eski isim ve soyadımın bulunduğu pasaportu kullanabilir miyim?

Boşanma veya evlenme nedeniyle veya başka bir sebepten dolayı isim ve soy isim değişikliği olduğu takdirde, evlilik cüzdanınızın fotokopisi ile birlikte tam vukuatlı nüfus kayıt örneğini, turistik vize başvuru evraklarınıza eklemelisiniz. İsim soyisim değişikliği olduğu durumlarda başvuru koşulları ile ilgili olarak pasaport yenilemenize gerek olup olmadığına dair bilgiyi Hollanda Konsolosluğundan teyit etmeniz tavsiye olunur.

12.Hollanda vize başvurumu daha kolay nasıl yapabilirim?

Hollanda turistik vizesi için başvuracak kişi, 24 Eylül 2014 tarihinden sonra Schengen vizesi için vermiş olduğunuz parmak iziniz tanımlı ise yetki yazısı vererek üçüncü kişilerin ya da danışmanlık firmaları aracılığıyla vize başvuru sahibin adına turistik vize başvurusu yapmaları kabul edilebilmektedir. Parmak izinizin geçerlilik süresi 5 yıldır. Hollanda vize başvurunuzda çalışma şeklinize, gidiş amacınıza uygun evrakları eksiksiz, tam ve doğru bir şekilde hazırlayıp sunmanız durumunda Konsolosluğun başvuru yapıldıktan sonra evrak talep etme olasılığını azalmış olacaktır. Bu durumda vizenizin değerlendirme süresi artış göstermeyecektir.

13.Hollanda Konsolosluğu hangi şartlarda vize mülakatına çağırır?

Hollanda Konsolosluğu /Büyükelçiliği vize bölümü, vize başvurunuzun değerlendirilmesi aşamasında seyahatiniz ile ilgili gidiş amacınıza yönelik sunduğunuz evrakların ve bilgilerin inandırıcı olmadığı kanaatine vardığı durumlarda, başvuru sahibinden ek evrak talep edebilir, başvuru sahibini mülakata çağırabilir. Hollanda Konsolosluğu mülakat talebi gerektiğini düşündüğü durumlarda vize başvuru sahibini şahsen görüşemeye çağırabilir. Böyle bir durumda başvurunuz üçüncü şahıs veya kurum aracılığı ile yapmış olsanız dahi mülakata şahsen gidilmesi gerekmektedir. Konsolosluğun görüşme talepleri doğrudan vize başvuru sahibine iletilir. Parmak izinin sistem sorunları nedeniyle tanınmadığı durumlarda vize başvuru sahibine yapılan çağrılarda, başvuru sahibi şahsen gelmekle yükümlüdür.

14.AB vatandaşı ile evli olan kişiler nasıl Hollanda vizesi alır?

Hollanda vize başvurusunda bulunan kişinin eşinin AB vatandaşı olması durumunda, Avrupa Birliği vatandaşının pasaport fotokopisini, Hollanda'da ikamet ettiğine dair belgeyi, AB vatandaşı eşi ile yakınlığını (eş durumunu) kanıtlayan belgeleri de başvuru dosyanıza eklemeniz gerekir. Başvuru sahibi, AB vatandaşı eşi ile birlikte seyahat ediyor ise ayrıca bilet rezervasyonlarını da belirtmeniz gerekir.

15.Schengen vizesini doğru kullanmak ne demektir? Almanya'da 1 gün Hollanda'da 6 gün kalacak kişi başvurusunu hangi ülkeye yapmalı?

Seyahat planında Almanya'da 1 gün Hollanda'da 6 gün konaklaması bulunan kişinin turistik vize talebini, Hollanda Konsolosluğu/Büyükelçiliğine yapması uygun olur. Kişi vize başvurusunu bu yönde yapmalıdır. Hollanda turistik vizesi bulunan kişi, vizesini doğru kullanabilmesi için yapacağı seyahatte giriş Schengen ülkesi farklı da olsa, kalış süresi olarak Hollanda'da diğer Schengen ülkelerinden daha fazla konaklamalıdır ve başvuru evraklarını, otel ve uçak rezervasyonlarını ve başvuru formunu bu seyahat planına göre hazırlamalıdır.

16.Uzun süreli Hollanda turistik vize nasıl alınır?

Hollanda vizenizin uzun süreli olmasını vize başvuru formunuzu hazırlarken ve vize talep dilekçenizde belirtebilirsiniz. Seyahat planınıza uygun otel ve uçak rezervasyonlarınızı ve diğer Schengen ülkelerine geçiş planınız varsa bu ülkelere geçişlerinizi ve konaklamalarınızı gösteren belgeleri de hazırladığınız başvuru evraklarınıza eklemelisiniz. Eski ya da yeni pasaportlarınızda bulunan son üç yıl içerisinde alınmış Schengen vizelerinizin, şayet varsa Amerika ve İngiltere vizelerinizin bulunduğu sayfaların fotokopilerini başvuru dosyanızda bulundurmalısınız. Hollanda Konsolosluğu/Büyükelçiliği vize bölümü daha önceki vizelerinize ve sunduğunuz evraklara göre vize başvurunuzun değerlendirmesini yaparak vize sonucunu belirleyecektir.

17.Çok girişli Schengen Hollanda vizesi almak için ne yapılmalıdır?

Hollanda turistik vize başvurunuzda çok girişli bir talebiniz var ise, öncelikle bu talebinizi hazırlayacağınız başvuru formunda belirtmelisiniz. Ayrıca seyahat planınıza uygun konaklama ve ulaşım belgelerinizi, diğer Schengen ülkelerinde konaklamalarınız var ise diğer ülkelere geçişlerinizi gösteren tren, otobüs biletlerinizi ve konaklama bilgilerinizi sunmanız gerekir. Hollanda Konsolosluğu/Büyükelçiliği, çok girişli vize talebinizi, var ise daha önce kullanmış olduğunuz Schengen ülke vizelerinize, başvuru formunuzda belirttiğiniz bilgilere ve sunduğunuz evraklara göre değerlendirecektir. Vizenizin çok girişli ve uzun süreli olması bütünüyle Hollanda Konsolosluğunun kararına bağlıdır.

18.Hollanda Konsolosluğu vize bölümünden vize alındıktan sonra neye dikkat etmeliyim?

Pasaportunuzu teslim aldıktan sonra öncelikle isim ve soy isminizin doğruluğunu, pasaportunuzda belirtilen vize geçerlilik tarihlerini, kalış süresini, giriş sayısını (tek ya da çok) kontrol etmeli, seyahat planınız ile uyumlu olup olmadığınızı teyit etmelisiniz. Vize etiketinde belirtilen süreden fazla kalışlarda Hollanda'da hukuki sorunlarla karşılaşabilir, bir sonraki vize başvurunuzu da riskli bir duruma getirmiş olursunuz.

19.Hollanda sınırdan ülkeye giriş yaparken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Hollanda ülkesine sınırdan geçerken vizenizin başlangıç tarihine, aracınızın yeşil sigortasının, uluslararası ehliyetinizin, harç pulunuzun, seyahat sağlık sigortanızın olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Eğer araç, bir başka kişiye ait ise noterden alınan vekaletnameyi evraklarınıza eklemeyi unutmamalısınız. Hollanda'dan başka ülkelere seyahat planınız varsa ve bu durumu başvuru formunuzda bildirmiş iseniz diğer ülkelere geçişlere dair araç biletleri ve otel rezervasyonlarınızın fotokopilerinizin yanınızda olması sınır kontrol noktalarında sorun yaşamamanızı sağlar.

20.Hollanda Büyükelçiliğinden vize reddi aldım. Karara itiraz hakkım var? Vize reddinden sonra ne kadar süre içinde yeni bir başvuru yapabilirim?

Hollanda turistik vize başvurunuz Hollanda Başkonsolosluğu ve Hollanda Büyükelçiliği vize bölümü tarafından olumsuz olarak sonuçlandırıldığı takdirde, bu sonuca itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. Vize ret mektubunda belirtilen ret sebebine/sebeplerine göre değiştirebileceğinizi düşünmeniz durumunda Hollanda Konsolosluğuna/ Büyükelçiliğine gerekli ek evraklarınızı sunabilirsiniz. Başvurunuzun ret olma nedenini değiştiremeyeceğiniz durumlarda yeni bir başvuru yapmanız halinde Konsolosluğun ya da Büyükelçiliğin verdiği ret kararı değişmeyecektir. Yeni bir vize başvurusunda bulunmanız için herhangi bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Ancak evraklarınızın yeni seyahat tarihinize göre yeniden hazırlanması gerekecektir.

21.Hollanda Konsolosluğundan Vize reddi alırsam ödediğim harç ücretlerinin geri iadesi olur mu?

Turistik vize başvurusu için ödediğiniz ücret, idari ve hizmet bedellerini kapsamaktadır. Vize harç bedelini ödemeniz, vize başvurunuzun olumlu sonuçlandırılacağı garantisi vermemektedir. Vize başvurunuzun olumsuz olarak sonuçlanması durumunda ödediğiniz ücretin iadesi bulunmamaktadır.

22.18 yaş altı çocuğumuzla seyahat edeceğiz. Hem anne hem de babanın muvafakatame çıkarması gerekiyor mu?

18 yaşın altındaki çocuk, ebeveynleri ile birlikte seyahat ediyor ise, anne ve babanın muvafakatname çıkartmasına gerek yoktur. Muvafakatname bir izin belgesidir. Okul gezisi ile veya bireysel olarak seyahat eden 18 yaş altı çocukların vize dosyasında noter onaylı muvafakatname olmalıdır.

23.İşimden yeni ayrıldım, şirket evraklarım başvuruda geçerli olur mu?

Hollanda turistik vize başvuru evraklarınıza, SGK hizmet dökümünüzü ve size sponsor olacak kişinin evraklarını eklemelisiniz. İş yeri evraklarınız iş yerinizden ayrıldığınız için geçerli olmayacaktır.

24.Yeni işe girdim iş evraklarımda eksiklik var, başvurum kabul olur mu?

Eksik evraklarınız konusunda çalıştığınız şirket ya da şahsınız tarafından Hollanda Konsolosluğuna/Büyükelçiliğine yazılacak bir dilekçe ile neden eksik olduğu belirtilmelidir. Hollanda Konsolosluğu/Büyükelçiliği ek evrak talebinde bulunabilir. Vize talebinizin değerlendirilmesini mevcut evraklarınıza göre değerlendirecektir.

25. Bazı evrakları tamamlamam mümkün değil ne yapmalıyım?

Hollanda Konsolosluğu/Büyükelçiliği, Hollanda turistik vizesine başvurmak isteyen kişilerden seyahat planına, gidiş amacına ve çalışma şekline göre evraklarını hazırlamasını ve başvuru formunu doldurmasını talep etmektedir. Hollanda Konsolosluğu vize bölümü vize başvurusunu değerlendirirken kişinin sunduğu evrakların, kişinin başvuru yaptığı vize türüne uygun olmasını istemektedir. Başvuru dosyanızda eksik evrak olduğunda, Konsolosluğa hitaben bu durumu açıklayan bir dilekçe yazmalısınız. Hollanda Konsolosluğu/Büyükelçiliği vize başvurunuzun değerlendirmesini yaparken mevcut durumunuza ve evraklarınıza göre yapacaktır.

26.Boşanma sebebiyle soyadım değişti ama evliyken aldığım Schengen vizesindeki parmak izim geçerliliğini korur mu?

Schengen bölgesinde bulunan ülkeler, 25 Eylül 2014 tarihinden itibaren parmak izi uygulamasına başladığından, vize başvurusunda bulunacak kişilerden parmak izini vermiş olmalarını istemektedir. Hollanda Konsolosluğu/Büyükelçiliği, Hollanda turistik vize başvurusu yapacak kişinin bu tarihten itibaren herhangi bir Schengen ülkesi vize başvurusunda vermiş olduğu parmak izini kabul etmektedir. Parmak izinin 5 yıl geçerliliği bulunmaktadır. Soy isminizin değişikliği sebebiyle pasaport değişikliğinde bulunan kişinin tekrar parmak izi vermesi gerekmektedir. Vize işlemleri sırasında eski soy isminiz ile vermiş olduğunuz parmak izi geçerli değildir.

27.Hollanda'dan alacağımız vize ile Schengen üye devlerine giriş yapabilir miyim?

Hollanda Konsolosluğu/Büyükelçiliği vize bölümü tarafından verilmiş turistik vizeniz ile Schengen bölgesine Hollanda'dan ilk girişinizi yapabilirsiniz, Hollanda sınır polisinin kontrolünde seyahat planınız ile ilgili evrakları yanınızda bulundurmalısınız. Asıl gidiş ülkesinin Hollanda olduğunu kanıtlayan belgeleri istenildiği takdirde sunabilmelisiniz. Hollanda sınır polisinin vizenizi iptal etme ya da geçişinize izin vermeme yetkisi bulunmaktadır.

28.Pasaportumu üçüncü şahıslar alabilir mi?

Pasaportunuzu üçüncü şahıslar teslim alabilirler. Bunun için vize başvurusu aşamasında yetkililere bildirmelisiniz. Vizenizin değerlendirilmesi bittikten sonra pasaportunuzu yetkilendirdiğiniz kişi ya da kurum teslim alabilir.

29.Geçerli Schengen vizemin olduğu pasaportumu kaybettim, vizemin geçerliliği devam eder mi?

Kayıp ettiğiniz pasaportunuzda Schengen vizeniz bulunuyor ise kayıp durumuyla birlikte geçerliliğini kaybedecektir. Yeni pasaport başvurunuz ile birlikte yeni bir Schengen vizesine başvuru yapmanız gerekecektir.

30.Vize reddi durumunda, vize randevusunda verdiğim parmak izinin geçerliliği devam eder mi?

Hollanda Konsolosluğu tarafından verilmiş vize reddi durumunda, Hollanda turistik vize başvurusunda vermiş olduğunuz parmak iziniz geçerliliğini kaybetmektedir. Yeni bir turistik vize başvurunuzda, daha önce Hollanda ya da başka bir Schengen ülkesi vize başvurusu için parmak izi vermediyseniz tekrar parmak izi vermeniz gerekmektedir.